AVALEHT

Tall ja talliterritoorum on avatud 10.00- 21.00.

Soovime, et Rebala tallide külastusest kujuneks tore elamus ja tahame Teid hästi vastu võtta!

Kuid tallis on väga palju töid ja tegemisi. Et teaksime Teid oodata, palume oma tulekust alati ette teatada!

Oma külaskäik kooskõlasta alati ette meili teel info@rebalatallid.com 

KÕIK TEENUSED ON ETTETELLIMISEL!

Meeldivat ajaveetmist hobustega!

DSC_3380DSC_3376 

TOETAJAD

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Euroopa Investeeringud maapiirkondadesse.

2019. aastal taotles Equira OÜ Eesti maaelu 2014-2020. aasta arengukava raames toetust Rebala tavern-vankri ja saunavankri soetamiseks.
Plaanime hakata pakkuma turistidele täiesti uut teenust, mida ei ole
Eestis seni veel kasutatud. Selleks soovime soetada hobustega veetavat tavern-vankrit, kus hakkame pakkuma toitlustusteenust ratsalaagrites (korraldame aastaringselt), lasteasutuste ekskursioonidele ja turistidele, kes hakkavad meil peatuma ja ööbima hobukaravanides.
Tavern-vanker  kujutab endast ratastel teisaldatav, hobustega järelveetavat  suurt vankrit. Tahame pakkuda turistidele Eesti kohalikku maalähedast tervislikku toitu (kasutada menüüs vanu retsepte) ja osta tooraineid kohalike käest.
Saunavanker on samuti ratastel teisaldatav, hobustega järelveetav vanker (võime paigaldada veekogu juurde, kuhu saab sisse hüpata).
 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Euroopa Invisteeringud maapirkondadesse.

2018 a. Equira OÜ  taotles Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetust Hobukaravanide, -rakmete ja hobusõiduvankri soetamine. “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetus” raames taotlus rahuldati. Projekti eesmärgiks on luua mitmekülgsed uued turismiteenused  ja võimaldada projekti valmimisel laste ning noorte töö ja puhkelaagrite korraldamist.
Koostöökogu piirkonna ja ka lähiümbruskonna elanikel on võimalus oma vaba aega veeta. Paranenud on puhke ja vaba aja veetmise võimalused igas vanuses inimestele, samuti piirkonna erivajadustel inimestel on avanenud suuremad võimalused.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Euroopa Invisteeringud maapirkondadesse.

2012. aastal taotlesMTÜ Rebala ratsaspordi ja erivajadustega inimeste ratsutamise klubi Eesti maaelu 2007-2013. aasta arengukava raames toetust REBALA TALLIDE ÕPPE- JA PUHKETOA RENOVEERIMISEKS.
Antud projekt on üks olulisimaid vahendeid kogu Rebala ratsapuhkekeskuse väljaarendamise jaoks. Eesmärgiks on elavdada Rebala külaelu, mis hetkel on puudulik, luues siia vaba aja veetmise kohti, kasutada rohkem avalikku ruumi ning teha erinevaid töö-, meistri-, käsitöötubasid. Lisaks suunata lapsi ja noori ratsaspordiga tegelema ja parandada juba sellega tegelevate noorte  spordikvaliteeti ja vaba aja veetmise võimalusi. Teha koostööd nii küla tasemel (korraldades külaüritusi) kui ka rahvusvahelistes projektides. Ühine vajadus on tagada maarahva identiteedi püsimine ja tugevdamine ning elukeskkonna parandamine, korraldades edaspidi pideva tegevussuunana kohaliku tööhõive suurendamist ja elanikele kõigi vajalike teenuste osutamist kohapeal või kindlustada teenustele külarahva mugav juurdepääs.