TOETAJAD

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Euroopa Invisteeringud maapirkondadesse.

2019 a. Equira OÜ taotles Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetust Rebala Taverv-Vankri ja Saunavankri soetamine.
Plaanime hakata pakkuma turistidele täiesti uut teenust, mida ei ole maailmas seni veel kasutatud. Selleks soovime soetada hobusega veatavat Tavern-vankrit, kus hakkame pakkuma toitlustusteenust ratsalaagrites (korraldame aastaringselt), laste asutustele ekskursioonidele ja turistidele, kes hakkavad meil peatuma ja ööbima hobukaravanides.
Tavern-vanker  kujutab endast ratastel teisaldatavat, hobustega järelveetavat  suurt vankrit. Tahame pakkuda turistidele Eesti kohalikku maalähedast tervislikku toitu (kasutada menüüs vanu retsepte) ja osta tooraineid kohalike käest.
Saunavanker on samuti ratastel teisaldatav, hobustega järelveetav vanker (võime paigaldada veekogu juurde kus saab võta leili).

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Euroopa Invisteeringud maapirkondadesse.

2018 a. Equira OÜ  taotles Eesti maaelu 2014-2020 aasta arengukava raames toetust hobukaravanide, -rakmete ja hobusõiduvankri soetamiseks. “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse” raames taotlus rahuldati. Projekti eesmärgiks on luua mitmekülgsed uued turismiteenused  ja võimaldada projekti valmimisel laste ning noorte töö- ja puhkelaagrite korraldamist. Samuti suurendada koostööd Rebala piirkonna elanike vahel ning võimaldada inimestele sisukat meelelahutust. Projektiga on loodud paremad võimalused igas vanuses inimestele puhke- ja vaba aja veetmiseks, sealhulgas erivajadustega inimestele.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Euroopa Invisteeringud maapirkondadesse.

2012 a. MTÜ Rebala ratsaspordi ja erivajadustega inimeste ratsutamise klubi taotles Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetust REBALA TALLIDE ÕPPE- JA PUHKETOA RENOVEERIMINE.
Antud projekt on olu üheks oluliseks objektiks kogu Rebala ratsapuhkekeskuse väljaarendamisel. Elavdada Rebala külaelu, mis hetkel on varjusurmas- luues siia vabaaja veetmise kohti, avaliku ruumi kasutamist, töö-, meistri-, käsitöötuba. Paranenud on noorte spordi kvaliteet ja vaba aja veetmise võimalused. Koostöö- ja rahvusvahelistes projektid. Ühine vajadus on tagada maarahva identiteedi püsimine ja tugevnemine ning elukeskkonna paranemine, korraldada edasise pideva tegevussuunana kohaliku tööhõive suurendamist ja elanikele kõigi vajalike teenuste osutamist kohapeal või kindlustada teenustele külarahva mugav juurdepääs. Külaürituste korraldamine.